منوی کاربری  

  انجمن  
اساسنامه برنامه راهبردی هیات مدی تاریخچه

اساسنامه

هیات مدیره

کمیته ها
  عضویت  
انواع عضویت   فرم عضویت برای پری انواع عضویت

مدارک لازم + نکات مهم

فرم عضویت آنلاین (عضویت و تمدید عضویت هر دو)

فرم عضویت برای پرینت
  منوی اصلی  
· دریافت فایل (دانلود)
· لینک‌های مرتبط با کشاورزی

· سوالات پرسیده شده
· پیشنهادها و انتقادات
· جستجو
· مقالات
· لیست کاربران
· آمار مشاهدات
· عناوین
  کنگره ها  
New Page 1 New Page 1 New Page 3 کنگره ها در گذر زمان

مقالات کلیدی


خلاصه مقالات

مقالات شفاهی

قطعنامه ها

آئین نامه اجرایی مجله علوم زراعی ایران

بسمه تعالی

 الف- کلیات:

ماده 1- "مجله علوم زراعی ایران" که پس از این در آئین نامه حاضر به طور اختصار مجله نامیده خواهد شد، نشریه ای است که به صورت ادواری (فصلنامه) از طرف "انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران" منتشر می گردد.

ماده 2- اهداف:

اهداف انتشار مجله به شرح زیر خواهد بود:

2-1- انتشار مقاله ها و نوشته های علمی - پژوهشی و بر حسب مورد مقالات مروری و ارائه نتایج پژوهش های علوم زراعت و اصلاح نباتات

2-2- اشاعه اندیشه ها، نوآوری ها، اختراع ها و خلاقیت های علوم زراعت و اصلاح نباتات در سطح ملی و بین المللی

2-3- کمک به ارتقای سطح فرهنگی و دانش علمی و فنی پژوهشگران، متخصصان، کارشناسان، دانشجویان و دانش پژوهان علوم زراعت اصلاح نباتات

2-4- کمک به ایجاد ارتباط بین مراکز آموزشی، علمی و پژوهشی و هم چنین میان پژوهشگران و کارشناسان به منظور انتقال و تبادل آموخته ها و تجربه ها و کسب دستاوردهای تازه علمی

2-5- کمک به مسأله یابی و حل مسائل علمی و فنی علوم زراعت و اصلاح نباتات در ارتباط با تنگناهای توسعه کشاورزی و اقتصادی کشور

2-6- درج خبرهای کوتاه علمی و معرفی کتاب ها، کنگره ها، سمینارها و سمپوزیوم های علمی مربوطه

 

ب- تشکیلات:

ماده 3- صاحب امتیاز:

صاحب امتیاز مجله، "انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران" می باشد.

ماده 4- مدیر مسؤول:

رئیس وقت انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران که مطابق اساسنامه انجمن یاد شده انتخاب شده باشد، مدیرمسؤول مجله خواهد بود.

ماده 5- گروه دبیران (هیأت تحریریه)

تعداد گروه دبیران مجله بین نه تا سیزده نفر (به همراه مدیر مسئول) است که همگی باید مرتبه دانشگاهی استادی، دانشیاری، استاد پژوهش و یا دانشیار پژوهش در سازمان ترویج، آموزش و تحقیقات کشاورزی باشند.

تبصره 1: انتخاب استادیار یا استادیار پژوهش دارای رزومه قوی در موضوع مجله با تأیید کمیسیون نشریات علمی کشور در موارد ضروری بلامانع است.

تبصره 2- گروه دبیران مجله از بین کلیه اعضاء انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران که واجد شرایط باشند به مدت دو سال با حفظ تعادل از بین دانشگاهیان و پژوهشگران سازمان تات انتخاب می گردند.

تبصره 3- انتخاب گروه دبیران مجله توسط هیأت مدیره انجمن صورت می گیرد (ترجیحاً از هر دانشگاه یا مؤسسه تحقیقاتی مرتبط با زراعت و اصلاح نباتات یک نفر انتخاب گردد)

تبصره 4- با توجه به تخصصی بودن مجله در علوم زراعت و اصلاح نباتات، سعی خواهد شد انتخاب گروه دبیران مجله از تخصص های علوم زراعت و اصلاح نباتات و رشته های مرتبط با این علوم را در خود جای دهد.

ماده 6- سردبیر:

گروه دبیران مجله در اولین نشست خود یک نفر از دبیران را به عنوان سردبیر به مدت دو سال با رأی مخفی انتخاب می کند و صورت جلسه به مدیرمسؤول ارسال خواهد شد.

تبصره 7- سردبیر باید شاخص بوده و دارای حداقل درجه علمی دانشیار (دانشیار پژوهش) با ضوابط مرتبط با کمیسیون نشریات علمی کشور باشد.

تبصره 8- انتخاب مجدد سردبیر بلامانع است.

ماده 7- مدیر داخلی:

مدیر داخلی به پیشنهاد سردبیر و تأیید مدیرمسؤول برای انجام امور اداری مجله انتخاب می شود.

تبصره 8- مدیر داخلی باید به زبان انگلیسی آشنایی داشته و دارای تجربه کاری بوده و ترجیحاً دارای مدرک کارشناسی باشد.

 

ج- وظایف:

ماده 8- مدیرمسؤول:

وظایف مدیرمسؤول به شرح زیر است:

8-1- صدور حکم سردبیر و کلیه دبیران و مدیر داخلی مجله

8-2- پیگیری در خصوص اخذ مجوز لازم از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اخذ مجوز علمی – پژوهشی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و هم چنین مؤسسات نمایه بین المللی

8-3- فراهم آوردن مقدمات لازم برای گردهمایی گروه دبیران مجله در اولین نشست گروه دبیران به منظور انتخاب سردبیر

8-4- چاپ و توزیع مجلات آماده شده

ماده 9- سردبیر و گروه دبیران:

وظایف سردبیر و گروه دبیران به شرح زیر است:

9-1- سردبیر رئیس گروه دبیران بوده و مسئولیت علمی و محتوایی مجله را بر اساس شرایط پذیرش مقاله به عهده دارد.

9-2- تنظیم و تشکیل نشست های گروه دبیران به تناسب حجم کار و حداقل یکبار در ماه

9-3- طرح مقالات و مطالب رسیده از طرف نویسندگان در نشست های گروه دبیران

9-4- بررسی نظرات داوران و تصویب نهایی یا رد مقالات بعهده گروه دبیران است.  

9-5- انجام مکاتبات لازم با صاحبان آثار، داوران، ویراستاران و نظارت بر ویراستاری علمی و ادبی و کنترل نهایی بدون ذکر نام (های) صاحب (صاحبان) اثر بعهده سردبیر است.

9-6- سردبیر مؤظف است جلسات را حداقل با بیش از نیمی از گروه دبیران تشکیل دهد.

9-7- به پیشنهاد سردبیر و تأیید گروه دبیران مجله، تعداد مقالات هر شماره مشخص می گردد.

9-8- سردبیر مؤظف است نسخه ای از صورت جلسه گروه دبیران را جهت اطلاع مدیرمسؤول ارسال دارد.

9-9- شرکت در جلسات گروه دبیران افتخاری است و حق الجلسه تعلق نمی گیرد.

 

ماده 10- اعتبارات و پرداخت ها:

10-1- اعتبارات لازم برای چاپ مجله، میزان حق الزحمه ها و سایر موارد هر سال به پیشنهاد سردبیر و تصویب هیأت مدیره انجمن تأمین می گردد.

10-2- حق الزحمه مدیرمسؤول، سردبیر، هر یک از دبیران، مدیر داخلی، داوران و ویراستاران هر سه ماه یکبار با گزارش سردبیر از طرف رئیس انجمن پرداخت خواهد گردید.

ماده 11- این آئین نامه بر اساس فصل دوم اساسنامه انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران (ماده پنج بند ششم) در سه عنوان، 11 ماده و 8 تبصره در جلسه مورخ 2/11/87 هیأت مدیره انجمن به تصویب نهایی رسید.Web site powered by TW-CMS ADODB database library PHP Language
(کلیه حقوق این سایت برای انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران محفوظ است)
Copyright© 2008 agrobreed.ir