منوی کاربری  

  انجمن  
اساسنامه برنامه راهبردی هیات مدی تاریخچه

اساسنامه

هیات مدیره

کمیته ها
  عضویت  
انواع عضویت   فرم عضویت برای پری انواع عضویت

مدارک لازم + نکات مهم

فرم عضویت آنلاین (عضویت و تمدید عضویت هر دو)

فرم عضویت برای پرینت
  منوی اصلی  
· دریافت فایل (دانلود)
· لینک‌های مرتبط با کشاورزی

· سوالات پرسیده شده
· پیشنهادها و انتقادات
· جستجو
· مقالات
· لیست کاربران
· آمار مشاهدات
· عناوین
  کنگره ها  
New Page 1 New Page 1 New Page 3 کنگره ها در گذر زمان

مقالات کلیدی


خلاصه مقالات

مقالات شفاهی

قطعنامه ها

کنگره ها در گذر زمان

New Page 1

 

 کنگره های علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران درگذر زمان 

 

ردیف

کنگره

سال

تعداد مقاله

روز و ماه

محل برگزاری

1

اولین کنگره علوم زراعی ایران

1372

144

11-9 شهریور

دانشگاه فردوسی مشهد

2

اولین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران  

1372

222

18-15 شهریور

دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

3

سومین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

1373

382

17-12 شهریور

دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

4

چهارمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

1375

408

7-4 شهریور

دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

5

پنجمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

1377

838

13-9 شهریور

مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بدر

6

ششمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

1379

885

16-13 شهریور

دانشکده کشاورزی دانشگاه مازندران

7

هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

1381

1316

4-2 شهریور

مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بدر

8

هشتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

1383

902

5-3 شهریور

دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان

9

نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

1385

1149

7-5 شهریور

پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

10

دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

1387

1123

30-28 مرداد

مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بدر

11

یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

1389

1350

4-2 مرداد

دانشگاه شهید بهشتی

12

دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

1390

1250

6-4 شهریور

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

 توضیح اینکه: علت عدم وجود دومین کنگره, برگزاری دو کنگره اول در دو محل بوده که بعداً پس از ادغام, کنگره سوم در تبریز برگزار شد. Web site powered by TW-CMS ADODB database library PHP Language
(کلیه حقوق این سایت برای انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران محفوظ است)
Copyright© 2008 agrobreed.ir