منوی کاربری  

  انجمن  
اساسنامه برنامه راهبردی هیات مدی تاریخچه

اساسنامه

هیات مدیره

کمیته ها
  عضویت  
انواع عضویت   فرم عضویت برای پری انواع عضویت

مدارک لازم + نکات مهم

فرم عضویت آنلاین (عضویت و تمدید عضویت هر دو)

فرم عضویت برای پرینت
  منوی اصلی  
· دریافت فایل (دانلود)
· لینک‌های مرتبط با کشاورزی

· سوالات پرسیده شده
· پیشنهادها و انتقادات
· جستجو
· مقالات
· لیست کاربران
· آمار مشاهدات
· عناوین
  کنگره ها  
New Page 1 New Page 1 New Page 3 کنگره ها در گذر زمان

مقالات کلیدی


خلاصه مقالات

مقالات شفاهی

قطعنامه ها

تاریخچه هیأت مدیره

New Page 1

اعضای هیئت مدیره انجمن منتخب در کنگره اول

(دانشگاه فردوسی مشهد)

 1372

دکتر علیرضا کوچکی (رئیس)

دکتر قنبری (خزانه دار)

دکتر محمد حسن راشد محصل

دکتر حمید رحیمیان

دکتر خواجه حسینی

 

اعضای هیئت مدیره انجمن منتخب در کنگره اول

(دانشگاه تهران-کرج)

1372

دکتر یزدی صمدی (رئیس)

مهندس ابراهیم بیگدلی (بازرس)

دکتر عباسعلی زالی

دکتر کاظم پوستینی

دکتر ایرج علیمرادی

مهندس تقی محلوجی

مهندس بهروز صدری

مهندس قاسم بشر

 

 

تلفیق دو انجمن واقع در دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه تهران و تشکیل یک انجمن واحد و نهایتاً  برگزاری کنگره سوم در دانشگاه تبریز

 

اعضای هیئت مدیره انجمن منتخب در کنگره سوم

(دانشگاه تبریز)

1373

 

دکتر محمد مقدم (رئیس)

دکتر فرخ رحیمزاده خویی (خزانه دار)

دکتر بهمن یزدی صمدی

مهندس تقی محلوجی

دکتر حمدالله کاظمی

دکتر ایرج علیمرادی

دکتر عباسعلی زالی

 

 •      

اعضای هیئت مدیره انجمن منتخب در کنگره چهارم

(دانشگاه صنعتی اصفهان)

1375 

اعضای اصلی

دکتر سید ابوالحسن هاشمی دزفولی (رئیس)

دکتر قربان نورمحمدی (دبیر)

مهندس تقی محلوجی (خزانه دار)

دکتر بهمن یزدی صمدی

دکتر محمدرضا قنادها

دکتر مصطفی ولیزاده

دکتر محمد حسن راشد محصل

 

اعضای علی البدل

دکتر حمدالله کاظمی

دکتر ایرج علیمرادی

 

بازرسان

مهندس ابراهیم بیگدلی

مهندس قاسم بشر

 

          

اعضای هیئت مدیره انجمن منتخب در کنگره پنجم

(مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر)

1377

                

اعضای اصلی

دکتر اسلام مجیدی (رئیس)

دکتر محمدرضا قنادها (خزانه دار)

دکتر مصطفی ولیزاده

مهندس مرضیه سهرابی

دکتر زین العابدین طهماسبی سروستانی

دکتر سیدیعقوب صادقیان مطهر

دکتر عباس سعیدی

 

اعضای علی البدل

دکتر حسین پاک نیت

مهندس حشمت الله پوردوائی

 

بازرسان

مهندس ناصر ارجمند

دکتر ذبیح الله رنجی

مهندس صمد مبصر

 

اعضای هیئت مدیره انجمن منتخب در کنگره ششم

(دانشگاه مازندران)

1379

اعضای اصلی

دکتر عباس سعیدی (رئیس)

مهندس مرضیه سهرابی (دبیر)

دکتر بهزاد قره یاضی (خزانه دار)

دکتر داریوش مظاهری

دکتر حمید رحیمیان

دکتر زین العابدین طهماسبی

دکتر حسین غدیری

 

اعضای علی البدل

دکتر نبی الله نعمتی

دکتر مرتضی کشیری

 

بازرسان

دکتر ذبیح الله رنجی

دکتر محمد عبدالهیان

دکتر سید علی محمد مدرس ثانوی

 

            

اعضای هیئت مدیره انجمن منتخب در کنگره هفتم

(مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر)

1381

اعضای اصلی

دکتر بهزاد قره یاضی (رئیس)

مهندس زهره حسینی نژاد (دبیر)

دکتر محمدرضا جلال کمالی (خزانه‌دار)

دکتر احمد نادری

دکتر نیراعظم خوش خلق سیما

دکتر سید ابوالقاسم محمدی

دکتر عباسعلی نوری نیا

 

اعضای علی البدل

دکتر محمد عبدالهیان

دکتر عبدالعلی غفاری

 

بازرسان

مهندس ابراهیم بیگدلی

مهندس حسین امین

 

     اعضای هیئت مدیره انجمن منتخب در کنگره هشتم

(دانشگاه گیلان)

1383

اعضای اصلی

دکتر محمدرضا جلال کمالی (رئیس)

مهندس زهره حسینی نژاد (دبیر)

مهندس حسین امین (خزانه‌دار)

دکتر سید ابوالقاسم محمدی

دکتر مسعود اصفهانی

دکتر محمدرضا اردکانی

دکتر حمید دهقانی

 

اعضای علی البدل

دکتر مجید آقاعلیخانی

دکتر نیراعظم خوش خلق سیما

بازرسان

مهندس ابراهیم بیگدلی

دکتر ذبیح اله رنجی

 

اعضای هیئت مدیره انجمن منتخب در کنگره نهم

(پردیس ابوریحان دانشگاه تهران)

1385

دکتر سید عطاء اله سیادت (رئیس)

دکتر مسعود اصفهانی (دبیر)

دکتر نیراعظم خوش خلق سیما (خزانه‌دار)

دکتر محمد عبدالهیان

دکتر بهزاد قره یاضی

دکتر غلامعباس اکبری

دکتر علیرضا مرشدی

 

اعضای علی البدل

دکتر مجید آقاعلیخانی

دکتر سید علی پیغمبری

 

بازرسان

دکتر ذبیح اله رنجی

دکتر عبدالمهدی بخشنده

اعضای هیئت مدیره انجمن منتخب در کنگره دهم

(مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر)

1387

 

اعضای اصلی

دکتر سید عطاء اله سیادت (رئیس)

دکتر غلامعباس اکبری (دبیر)

دکتر محمد عبدالهیان (خزانه دار)

دکتر بهزاد قره یاضی

دکتر مصطفی آقائی سربرزه

دکتر یحیی امام

دکتر سید ابوالقاسم محمدی

 

 اعضای علی البدل

مهندس زهره حسینی نژاد

دکتر عبدالعلی غفاری

 

بازرسان

دکتر ذبیح اله رنجی

مهندس علی صادقی راشد

 

بازرس علی البدل

دکتر غلامعلی رنجبر

اعضای هیئت مدیره انجمن منتخب در کنگره یازدهم

(دانشگاه شهید بهشتی)

1389

اعضای اصلی

دکتر داریوش مظاهری (رئیس)

دکتر محمدرضا جلال کمالی (دبیر)

دکتر نیراعظم خوش خلق سیما (خزانه دار)

دکتر مسعود اصفهانی

دکتر سید ابوالقاسم محمدی

دکتر مختار جلالی جواران

دکتر سعید وزان

 

اعضای علی البدل

دکتر احمد ارزانی

دکتر مصطفی آقایی سربرزه

 

بازرسان اصلی

مهندس علی صادقی راشد

مهندس عبدالحسین طوطیایی

 

بازرس علی البدل

مهندس کامران نظرعلی زاده

 

اعضای هیئت مدیره انجمن منتخب در کنگره دوازدهم

(دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج)

1391

اعضای اصلی

دکتر بهزاد قره یاضی (رئیس)

دکتر مسعود اصفهانی (دبیر)

دکتر نیراعظم خوش خلق سیما (خزانه دار)

دکتر داریوش مظاهری

دکتر سعید وزان

دکتر محمد جعفرآقایی

دکتر حسین عسکری

 

اعضای علی البدل

دکتر منصور امیدی

دکتر سید عطاء‌اله سیادت

 

بازرسان اصلی

مهندس علی صادقی راشد

مهندس عبدالحسین طوطیایی

 

بازرس علی البدل

دکتر عباس صلاحی اردکانی

 Web site powered by TW-CMS ADODB database library PHP Language
(کلیه حقوق این سایت برای انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران محفوظ است)
Copyright© 2008 agrobreed.ir