منوی کاربری  

  انجمن  
اساسنامه برنامه راهبردی هیات مدی تاریخچه

اساسنامه

هیات مدیره

کمیته ها
  عضویت  
انواع عضویت   فرم عضویت برای پری انواع عضویت

مدارک لازم + نکات مهم

فرم عضویت آنلاین (عضویت و تمدید عضویت هر دو)

فرم عضویت برای پرینت
  منوی اصلی  
· دریافت فایل (دانلود)
· لینک‌های مرتبط با کشاورزی

· سوالات پرسیده شده
· پیشنهادها و انتقادات
· جستجو
· مقالات
· لیست کاربران
· آمار مشاهدات
· عناوین
  کنگره ها  
New Page 1 New Page 1 New Page 3 کنگره ها در گذر زمان

مقالات کلیدی


خلاصه مقالات

مقالات شفاهی

قطعنامه ها

اساسنامه

New Page 1

اساسنامه انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

 

فصل اول: کلیات و اهداف

ماده 1: به منظور گسترش و پیشبرد و ارتقاء علمی و توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه های مربوط به انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران که از این پس در این اساسنامه انجمن نامیده می شود، تشکیل می گردد.

ماده 2: انجمن بنیادی غیر انتفاعی است و در زمینه های علمی و پژوهشی و فنی فعالیت می کند و از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی است و رئیس هیأت مدیره آن نماینده قانونی انجمن می باشد.

ماده3: مرکز انجمن در تهران – شهرستان کرج – به نشانی: جاده ماهدشت – بعد از بلوار شهید فهمیده – محوطه مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر – دبیرخانه انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران  است و شعب آن پس از موافقت کمیسیون انجمن های علمی می تواند در هر منطقه از کشور تشکیل شود.

تبصره: هیأت مدیره می تواند در صورت لزوم نسبت به تغییر نشانی مرکز اصی انجمن اقدام کند به شرط آنکه موضوع در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار اعلام شود و کتباً به اطلاع کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برسد.

ماده4: انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه برای مدت نامحدود تشکیل می شود و ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.

 

فصل دوم: وظایف و فعالیت ها

ماده 5: به منظور نیل به هدف های مذکور در ماده (1) این اساسنامه، انجمن اقدامات زیر را به عمل خواهد آورد:

1ـ5ـ ایجاد و تحکیم روابط علمی و تحقیقاتی در سطح ملی و بین المللی بین محققان و متخصصانی که به گونه ای با علوم زراعت، اصلاح نباتات، فیزیولوژی، ژنتیک، اکولوژی، گیاهان داروئی، علف های هرز و فن آوری های نوین گیاهان زراعی (بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی و هسته ای) و رشته های مرتبط با این علوم سرو کار دارند.

2ـ5ـ همکاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی به منظور ارزیابی و بازنگری طرح ها و برنامه های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن.

3ـ5ـ ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز

4ـ5ـ ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی

5ـ5ـ تشکیل گردهمایی های علمی در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی

6ـ5ـ انتشار کتب و نشریات علمی و گاهنامه های خبری

7ـ5ـ عضویت در کانون ها و مجامع علمی رسمی ایرانی و بین المللی که دارای اهداف مشترک باشند، با کسب نظر موافق کمیسیون انجمن های علمی ایران.

 

فصل سوم: انواع و شرایط عضویت

ماده 6ـ انجمن دارای اعضای پیوسته، وابسته، دانشجویی، افتخاری و مؤسساتی بوده و تصمیم گیری در مورد عضویت به عهده هیأت مدیره انجمن می باشد.

1ـ6ـ عضویت پیوسته:

مؤسسان انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد در رشته زراعت و اصلاح نباتات و رشته های وابسته به علوم مندرج در بند 1ـ5 باشند، می توانند به عضویت پیوسته انجمن درآیند.

تبصره 1: اشخاصی که حداقل دارای درجه کارشناسی در رشته زراعت و اصلاح نباتات و تولیدات گیاهی با بیش از 5 سال سابقه کار هستند و پیشروانی که فعالیت چشمگیری در زراعت و اصلاح نباتات دارند با تصویب هیأت مدیره می توانند به عضویت پیوسته انجمن درآیند.

 تبصره 2: هیأت مدیره می تواند نسبت به اعطاء عضویت دائمی پیوسته (بدون دریافت حق عضویت)، به برخی اشخاصی که خدمات برجسته عرضه داشته اند و یا خدمات ارزنده ای به انجمن نموده اند به شرط دارا بودن شرایط عضویت پیوسته اقدام نماید.

2ـ6ـ عضویت وابسته:

افرادی که دارای شرایط ذیل هستند می توانند به عضویت وابسته انجمن درآیند:

الف: کلیه افرادی که دارای درجه کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات و تولیدات گیاهی هستند.

ب: کلیه افرادی که به نحوی با علوم مندرج در بند 1-5 مرتبط هستند.

ج: کسانی که دارای حداقل درجه کارشناسی ارشد در رشته های کشاورزی (غیر از زراعت و اصلاح نباتات) و غیر کشاورزی هستند.

3ـ6ـ عضویت دانشجویی:

کلیه دانشجویانی که در رشته های زراعت و اصلاح نباتات به تحصیل اشتغال دارند.

4ـ6ـ عضویت افتخاری:

شخصیت های ایرانی و خارجی که مقام علمی آنان در زمینه های مندرج در بند 1ـ5 حائز اهمیت خاص باشد و یا در پیشبرد اهداف انجمن کمک های مؤثر و ارزنده ای نموده باشند با تصویب هیأت مدیره به عضویت افتخاری انجمن در می آیند.

5ـ6ـ اعضای مؤسساتی(حقوقی):

کلیه سازمان ها و شرکت های دولتی و غیر دولتی که در زمینه های علمی و پژوهشی مربوطه فعالیت دارند می توانند به عضویت انجمن درآیند.

تبصره 1: اعضای افتخاری کلیه مزایای اعضای پیوسته انجمن بجز حق انتخاب شدن به عضویت هیأت مدیره را دارا هستند.

تبصره 2: اعضای مؤسساتی در زمره اعضای وابسته انجمن محسوب می شوند.

ماده 7: هر یک از اعضاء، سالانه مبلغی را که میزان آن توسط مجمع عمومی تعیین می گردد، به عنوان حق عضویت پرداخت خواهد کرد.

تبصره 1: پرداخت حق عضویت هیچ گونه حق و ادعایی نسبت به دارایی انجمن برای عضو ایجاد نمی کند.

تبصره 2: دانشجویان عضو انجمن، 50 درصد حق عضویت را پرداخت خواهند نمود.

تبصره 3: اعضای افتخاری انجمن از پرداخت حق عضویت معاف هستند.

ماده 8: عضویت در یکی از موارد زیر خاتمه می یابد:

1ـ8: استعفای کتبی

2ـ8: عدم پرداخت حق عضویت سالانه

تبصره: تأیید خاتمه عضویت با هیأت مدیره است.

 

فصل چهارم: ارکان انجمن

ماده 9: ارکان اصلی عبارتند از:

الف: مجمع عمومی         ب: هیأت مدیره      ج:  بازرسان

الف: مجمع عمومی

ماده 10: مجمع عمومی از گردهمایی اعضای پیوسته به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می شود.

1ـ10ـ مجمع عمومی عادی حداقل هر سال یکبار تشکیل می شود و با حضور یا وکالت کتبی نصف به علاوه یک کل اعضای انجمن رسمیت می یابد و تصمیمات اکثریت آراء معتبر است.

2ـ10ـ در صورتی که در دعوت نخست مجمع عمومی رسمیت نیافت، جلسه دوم به فاصله حداکثر سی روز بعد تشکیل می شود و با هر تعداد حاضر جلسه رسمیت خواهد یافت.

3ـ10ـ مجمع عمومی فوق العاده در موارد ضروری با دعوت هیأت مدیره یا بازرسان و یا با تقاضای کتبی یک سوم اعضای پیوسته تشکیل می شود.

تبصره 1: دعوت برای تشکیل مجامع عمومی بصورت کتبی یا آگهی در روزنامه کثیر الانتشار و از طریق پایگاه اطلاعاتی انجمن است و باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل مجمع به اطلاع اعضاء برسد.

 

شرایط رسمیت جلسه مجمع فوق العاده همانند شرایط مجمع عمومی عادی مذکور در بندهای 1ـ10 و 2ـ10 می باشد و تصمیمات آن با دو سوم آراء معتبر است.

تبصره 2: هر عضو می تواند وکالت (موضوع 1ـ10) یکی از اعضای غایب در جلسه را داشته باشد.

ماده 11: وظایف مجامع عمومی عادی و فوق العاده:

1ـ11ـ انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرسان

2ـ11ـ تصویب خط مشی انجمن

3ـ11ـ بررسی و تصویب پیشنهادات هیأت مدیره و بازرسان

4ـ11ـ تعیین میزان حق عضویت و تصویب ترازنامه و بودجه انجمن

5ـ11ـ تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه

6ـ11ـ عزل هیأت مدیره یا بازرسان

7ـ11ـ تصویب انحلال انجمن

تبصره 1: مجامع عمومی توسط هیأت رئیسه ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می شوند.

تبصره 2: اعضای هیأت رئیسه با اعلام و پذیرش نامزدی خود در مجمع انتخاب می شوند.

تبصره 3: اعضای هیأت رئیسه نبایداز بین کسانی باشند که خود را در انتخابات هیأت مدیره و بازرس کاندیدا کرده اند.

تبصره 4: مجمع عمومی فوق العاده فوق به منظور تصمیم گیری در مفاد بندهای 5-11، 6ـ11 و 7-11 تشکیل می شود.

ب: هیأت مدیره

ماده 12: هیأت مدیره انجمن مرکب از 7 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل می باشد که هر دو سال یکبار با رأی مخفی از میان اعضای پیوسته انجمن انتخاب می شوند.

1ـ12ـ هیچیک از اعضاء نمی توانند بیش از 2 دوره متوالی به عضویت هیأت مدیره انتخاب شوند.

2ـ12ـ عضویت در هیأت مدیره افتخاری است.

3ـ12ـ هیأت مدیره حداکثر تا یک هفته پس از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده با رأی کتبی نسبت به تفکیک وظایف خود (انتخاب رئیس، نایب رئیس و خزانه دار) اقدام می نماید.

4ـ12ـ کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار با امضای رئیس یا نائب رئیس و خزانه دار همراه بامهر انجمن و نامه های رسمی با امضای رئیس یا نایب رئیس معتبر است.

5ـ12ـ هیأت مدیره مؤظف است حداقل هر دو ماه یکبار جلسه خود را تشکیل دهد.

6ـ12ـ جلسات هیأت مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت آرای موافق، معتبر است.

7ـ12ـ کلیه مصوبات هیأت مدیره ثبت و پس از امضای اعضا در دفتر صورتجلسات  هیأت مدیره نگهداری میشود.

8ـ12ـ شرکت اعضای هیأت مدیره در جلسات ضروری است و غیبت هر یک از اعضا بدون عذر موجه به تشخیص هیأت مدیره تا سه جلسه متوالی و پنج جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.

9ـ12ـ در صورت استعفا، برکناری یا فوت هر یک از اعضای هیأت مدیره، عضو علی البدل برای مدت باقیمانده دوره عضویت به جانشینی وی تعیین خواهد شد.

10ـ12ـ شرکت بازرس یا بازرسان در جلسات هیأت مدیره بدون داشتن حق رأی مجاز است.

11ـ12ـ هیأت مدیره مؤظف است ظرف حداکثر 4 ماه پیش از پایان تصدی خود نسبت به فراخوانی مجمع عمومی و انتخاب هیأت مدیره جدید اقدام و بلافاصله نتایج را همرا با صورتجلسه مجمع عمومی برای بررسی به کمیسیون انجمن های علمی ارسال نماید.

تبصره: هیأت مدیره پیشین تا تأیید هیأت مدیره جدید از سوی کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مسؤولیت امور انجمن را بر عهده خواهد داشت.

ماده 13: هیأت مدیره نماینده قانونی انجمن می باشد و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر است:

1ـ13ـ اداره امور جاری انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی

2ـ 13ـ تشکیل گروههای علمی انجمن، تعیین وظایف و نظارت بر فعالیت آنها

3ـ 13ـ حفظ و نگهداری دارایی، اموال منقول و غیر منقول انجمن

4ـ 13ـ تدوین و تصویب آئین نامه های اجرایی

5ـ 13ـ تهیه گزارش و تنظیم تراز مالی برای طرح در مجمع عمومی

6ـ 13ـ اقامه دعوی و پاسخگویی به دعاوی اشخاص حقیقی یا حقوقی در تمام مراجع و مراحل دادرسی با حق تعیین وکیل و حق توکیل غیر

7ـ 13ـ انتخاب و معرفی نماینده یا نمایندگان انجمن برای شرکت در مجامع علمی داخلی و خارجی

8ـ 13ـ اجرای طرح ها وبرنامه های علمی در چارچوب وظایف انجمن

9ـ 13ـ جلب هدایا و کمک های مالی

10ـ 13ـ اهدای بورسهای تحقیقاتی و آموزشی

11ـ 13ـ اتخاذ تصمیم در مورد عضویت انجمن در مجامع علمی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور

12ـ 13ـ ارسال گزارش های لازم به کمیسیون انجمن های علمی وزارت فرهنگ و آموزش عالی

13-13- تصویب شعب استانی

ج: بازرس یا بازرسان

ماده 14: مجمع عمومی عادی 2 نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان علی البدل برای مدت 2 سال انتخاب می نماید.

تبصره: انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است.

ماده 15ـ وظایف بازرس یا بازرسان به شرح زیر است:

1ـ15ـ بررسی اسناد و دفاتر مالی انجمن و تهیه گزارش برای مجمع عمومی

2ـ15ـ بررسی گزارش سالانه هیأت مدیره و تهیه گزارش از عملکرد انجمن برای اطلاع مجمع عمومی

3ـ15ـ گزارش هرگونه تخلف هیأت مدیره و تهیه گزارش از عملکرد انجمن برای اطلاع مجمع عمومی

3ـ15ـ گزارش هرگونه تخلف هیأت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی

تبصره: کلیه اسناد و مدارک انجمن اعم از مالی و غیر مالی در هر زمان و بدون قید  و شرط باید از سوی هیأت مدیره برای بررسی در دسترس بازرس یا بازرسان قرار گیرد.

 

فصل پنجم: گروههای علمی انجمن

ماده 16ـ انجمن می تواند گروهها و کمیته های زیر را تشکیل دهد تا بر اساس شرح وظایفی که از سوی هیأت مدیره تعیین می شود به فعالیت بپردازند.

1)       گروههای تخصصی

2)     شعبات انجمن در مراکز استان ها مرکب از 3 تا 5 نفر از میان اعضاء انجمن و ترجیحاً از نهادها و مؤسسات استان که از سوی اعضای شعبه استان مربوط انتخاب و با تصویب هیأت مدیره مرکزی منصوب می شوند، اداره خواهند شد و اعضای این هیأت ها طبق دستورالعمل هیأت مرکزی فعالیت خواهند نمود. حد نصاب تشکیل شعبه 50 نفر عضو انجمن می باشد. در صورت عدم وجود این حد نصاب می توان دفتر نمایندگی در استان دایر کرد.

3)       کمیته آموزش و پژوهش

4)        کمیته انتشارات

5)        کمیته آمار و اطلاعات

6)        کمیته پذیرش و روابط عمومی

7)        کمیته گردهمایی های علمی

تبصره: هیأت مدیره می تواند بر حسب ضرورت گروه های تخصصی و کمیته های دیگری را نیز تشکیل دهد.

1ـ16ـ تهیه و تصویب آئین نامه تشکیل گروهها و کمیته ها با هیأت مدیره انجمن است.

 

فصل ششم: بودجه و موارد متفرقه

ماده 17ـ منابع مالی انجمن عبارتند از:

1ـ17ـ حق عضویت اعضاء

2ـ17ـ درآمدهای ناشی از ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، مشاوره ای و انتشاراتی

3ـ17ـ دریافت هدایا و کمک ها

ماده 18ـ درآمدها و هزینه های انجمن در دفاتر قانونی ثبت و شرح آن هر سال پس از تصویب در مجمع عمومی به کمیسیون انجمن های علمی وزارت فرهنگ و آموزش عالی ارسال می شود.

ماده 19ـ کلیه وجوه انجمن در حساب مخصوصی به نام انجمن نزد بانک های کشور نگهداری می شود.

ماده 20ـ کلیه مدارک و پرونده مالی و غیر مالی در دفتر مرکزی انجمن نگهداری می شود.

ماده 21ـ هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه، پس از تصویب کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معتبر است.

ماده 22ـ انجمن تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و اعضای آن به نام انجمن حق فعالیت سیاسی یا وابستگی به گروه ها و احزاب سیاسی را ندارند.

ماده 23ـ در صورت تصویب انحلال انجمن توسط مجمع عمومی، همان مجمع هیأت تصنیفه ای را برای پرداخت دیون و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهد کرد. هیأت تصنیفه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهی ها کلیه دارایی های منقول و غیرمنقول انجمن را با نظر وزارت فرهنگ و آموزش عالی به یکی از مؤسسات ‌آموزشی یا پژوهشی کشور واگذار کند.

این اساسنامه مشتمل بر 6 فصل 23 ماده و 15 تبصره در جلسه مورخ 28/5/87 مجمع عمومی انجمن به تصویب رسید.Web site powered by TW-CMS ADODB database library PHP Language
(کلیه حقوق این سایت برای انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران محفوظ است)
Copyright© 2008 agrobreed.ir